Klasické obrábanie

CNC obrábanie

EDM obrábanie

Návrh a výroba prípravkov

Strižné nástroje

Klasické obrábanie

CNC obrábanie

EDM obrábanie

Návrh a výroba prípravkov

Strižné nástroje

O nás

Našou špecializáciou je zákazková výroba presných strojárskych dielov trieskovým obrábaním. Pri obrábaní využívame prevažne CNC stroje a technológie frézovania, sústruženia, drôtového rezania, hĺbenia a brúsenia.

Zabezpečujeme kompletnú výrobu dielov a celých zostáv, od návrhov, spracovania 3D modelov a 2D výkresovej dokumentácie až po konečnú kompletizáciu a montáž

Medzi daľšie činnosti patrí návrh a výroba upínacích prípravkov a strižných nástrojov.

Plne rozumieme potrebám našich klientov a snažíme sa im maximálne vyhovieť v ich požiadavkách. Sme schopní vyhovieť aj požiadavkám so skrátenovu dodacou lehotou.

Pri výrobe využívame rozsiahle portfólio strojov a prípravkov, ktoré nám umožňujú škálovať výrobu – od kusovej až po sériovú.

Zabezpečujeme taktiež tepelné spracovanie a povrchové úpravy. Pri menších dieloch a urgentných prípadoch sme schopní  kalenie, popustenie a následnú kontrolu tvrdosti zabezpečiť u nás.
Ostatné povrchové úpravy a tepelné spracovanie zabezpečujeme v kooperácii.